Nl

En / Денотативна алитерация

  • Категория Nl 2021

Заглавието на статията с „индикативна алитерация“ трябва да съдържа еднакви икони за започване в заглавието на тропа, подходящо приложени от тропера, където думите ...

En / пенджаби

  • Категория Nl 2021

Каламбур (понякога наричан 'игра на думи') е използването на дума, която има две значения, за да се шегува въз основа на тази двойна ...