Itgiochidatiochi

Настолни игри / Подземия и дракони

Описание на тропи, появяващи се в Dungeons & Dragons. Оригиналната настолна RPG. Dungeons & Dragons е издаден за първи път през 1974 г. ...

Настолни игри / Magic: The Gathering

Magic: The Gathering, известен от нас като Magic: The Gathering, е игра с карти за търговия, създадена през 1993 г. от Wizards Of The Coast (...