Fandisservice

Лоша услуга на феновете / Berserk

Тропи за Berserk Tropes A до D | Тропи от E до H (Известни последни думи, лоша работа на феновете, фолио) | Тропи от I до P | Tropes Q to T (Shout-Out, Показани са техните произведения) | ...

Лоша услуга на феновете / Tokyo Ghoul

Страница за описание на FanDisservice: Tokyo Ghoul. С цялото кошмарно гориво, което се случва в тази поредица, не е чудно, че и този троп се провежда. Канеки ...